3B SİSTEM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SERVİS VE TİCARET A.Ş.
KOALA TABLET SPOT TABLET BİLGİSAYAR KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Sayın Müşterimiz,
Bu metin, Koala Tablet Spot markası ile verilmekte olan tablet bilgisayar kiralama hizmetinin kullanım şartlarını içerir. Lütfen dikkatli okuyunuz.

1 – Genel Prensipler :


“Müşteri”, Koala Tablet Spot tablet bilgisayar kiralama hizmetini kullanan ve tablet bilgisayar ile aksesuarlarını kullanma hakkına sahip olan kişidir. 3B Sistem Teknoloji Hizmetleri Servis ve Ticaret A.Ş., Koala Tablet Spot tablet bilgisayar kiralama hizmetini veren şirkettir ve bundan böyle kısaca “3B Sistem” olarak anılacaktır. “Cihaz”, müşteriye kiralama süresi boyunca kiralanan tablet bilgisayar ve birlikte verilen tüm aksesuarlarıdır. “Mekan”, kiralama hizmetinin verildiği işletmedir. Koala Tablet Spot tablet bilgisayar kiralama hizmeti, bundan böyle kısaca “kiralama hizmeti” olarak anılacaktır.

2 – Şartların kabulü :


Kiralama hizmetini kullanmakla, kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

3 – Müşteri en az 18 yaşında olmalı ve geçerli bir kimliğe sahip olmalıdır:


Kiralama talebi ile birlikte müşteri geçerli kimliğini mekan yetkilisine ibraz etmelidir. Müşteri, kiralama süresi boyunca cihaz ile birlikte mekan dışına çıkmamalıdır.

4 – Ücretler :


Toplam kiralama ücreti, kiralama hizmeti esnasında mekanda ilan edilen fiyatlar üzerinden hesaplanacaktır. Kullanım süresine göre hesaplanan kiralama bedeli, mekanda ilan edilen asgari kullanım ücretinden düşük ise, kiralama bedeli asgari kullanım ücretine eşit olacaktır.

5 – Ödeme Şekli :


Mekan, kiralama bedelini masa adisyonuna dahil ederek hesaplanan kiralama bedelini müşteriden tahsil edecektir.

6 – Kullanım Şartları :• Cihaz, müşteri veya yakın aile üyeleri haricinde kimse tarafından kullanılamaz. Cihazın 18 yaşından küçükler tarafından kullanılması durumunda müşteri gözetimi tavsiye edilmektedir. Kiralama süresinde cihaza gelebilecek her türlü hasarın karşılanması müşterinin sorumluluğunda olacaktır.

• Cihaz, mekan dışına çıkartılamaz.

• Müşteri cihazı kullanarak yasal olmayan faaliyetlerde bulunamaz; cihaza, herhangi bir yazılıma veya yazılım güvenliğine hasar getirecek bir işlem yapamaz.

• Müşteri, 3B Sistem’in veya Koala Tablet Spot markasının adını veya imajını kötüleyen, hakaret niteliğinde, küçük düşürücü, zarar verici hareket ve davranışlarda bulunamaz. Böyle bir olay vuku bulduğunda, 3B Sistem uğradığı veya uğrayıcı zararların tazminini müşteriden talep etme hakkına sahip olacaktır.

• Müşteri cihazı yanıcı, patlayıcı, paslandırıcı, radyoaktif veya herhangi bir sebeple zararlı olabilecek maddelerin yanında kullanmamalıdır.

• Müşteri, 3B Sistem’in ön onayı olmadan cihaza dışarıdan herhangi bir aksesuar bağlayamaz.

• Müşteri cihazı kullanarak herhangi bir yasal olmayan işlem yapamaz ve cihaza, cihazda yüklü yazılımlara veya mekan personelinin zarar görmesine sebep olacak davranışlarda bulunamaz.

• Müşteri, kiralama süresi sonunda cihazı teslim aldığı fiziksel durumda teslim etmelidir. Cihaz, müşteriye önceden yüklenmiş yazılım ve uygulamalar ile teslim edilir. Kiralama süresi sonunda cihazda aynı yazılım ve uygulamaların bulunması gereklidir. Cihazda yüklü yazılım veya programlarda oluşacak farklılıklar ve neticesinde oluşabilecek maliyetlerden müşteri sorumludur.

• Müşteri, kiralama süresi başlangıcında cihazda olabilecek herhangi bir fiziksel kusuru mekana bildirmek zorundadır.

7 – Kiralama Süresi :


Kiralama süresi, cihazın müşteriye teslim edildiği andan itibaren dakikalar halinde hesap edilmektedir. Mekanda ilan edilen saatlik kullanım ücretine göre kullanım süresi hesap edilecek ve müşterinin masa adisyonuna eklenecektir.

8 – Teslim :


Cihaz, kiralama bitiminde aksesuarları ile birlikte tam olarak mekan yetkilisine teslim edilmelidir. Aksesuarların eksik teslim edilmesi halinde, müşteri eksik aksesuar(lar)ın kiralama tarihinde geçerli olan piyasa bedelini ödemekle yükümlüdür.

9 – Çalınma, Kaza veya Hasar durumu :


3. kişiler tarafından cihazın çalınması veya zarara uğratılması veya müşteri tarafından cihazın kaza ile zarara uğratılması durumunda müşteri derhal mekan yetkilisine haber vermelidir. Böyle bir durumda oluşacak maddi zarar müşteri tarafından ödenmediği takdirde, 3B Sistem oluşan zararın tahsilini müşteriden talep etme hakkına sahiptir.

10 – Teknik Servis ve Bakım:


Kiralama süresi içinde cihazda oluşabilecek herhangi bir teknik arızayı müşteri mekan yetkilisine bildirmelidir. Böyle bir durum neticesinde mekan yetkilisi cihazı yenisi ile değiştirebilir veya kiralama hizmetini durdurabilir.

11 – Zararın karşılanması:


Kiralama süresi içinde oluşabilecek müşteri kaynaklı her türlü maddi, manevi zarardan müşteri sorumludur.

12 – Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü :


İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tabi olup, buna göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve işbu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm ihtilaf ve uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


Anasayfa | Hakkımızda | Yeni iPad | Üye Ol | İletişim
Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası
Copyright © 2012
by viaRecta